Дизайн
Зочил платформ нь 3 төрлийн дизайнтай. 1 сарын 60,000төг үйлчилгээнд багтсан 2 төрлийн дизайнаас сонгох боломжтой.
Дизайн 1: https://mungunzaviya.mn/
Дизайн 2: https://lhamour.mn/
Дизайн 3: Нэмэлт төлбөртэй дизайн. https://easycook.mn/ , https://tu-shopping.mn/
Дизайныг солиулахыг хүсвэл та гэрээ хийсэн менежертэй холбогдоход болно.
Copy link